SQL Server Öncüleri

SQL Server Öncüleri 'nin tüm sosyal medya iletişim ve takibini yaptık. (2013 - 2014)
Facebook sayfası topluluk yönetimi, yorum takibi yaptık.
Facebook reklam yönetimi yaptık.

SQL Server Öncüleri - Facebook Facebook.com/sqlserveronculeri
SQL Server Öncüleri - Twitter Twitter.com/SQLSrvrOnculeri